Condicions Generals

L’acceptació de les condicions generals també inclou la nostra política d’Avis Legal.

 

DISPONIBILITAT DEL PRODUCTE

En principi, tots els productes estan disponibles, si no apareix el producte desitjat a la llista, és que ja no disposem de producte. En el cas que s’esgotin les existències d’un producte en el moment de realitzar la seva comanda i no haguem pogut actualitzar aquesta informació a la web, contactarem amb vostè immediatament per proposar-te un producte similar o reemborsar la quantitat corresponent.

 

CONDICIONS

INSCRIPCIÓ: L’escola es reserva el dret a no començar qualsevol grup que no reuneixi un mínim de 5 alumnes. Si no és possible traslladar els alumnes a una altra classe, la matrícula pagada serà retornada.

PROVA DE NIVELL: Tots els Alumnes NOUS que hagin estudiat l’idioma prèviament han de fer un prova de nivell posterior a l’inscripció per poder confirmar el curs que s’han inscrit.

PAGAMENT: El pagament de les quotes del curs es realitzarà mitjançant rebut bancari. 

El cobrament de les quotes mensuals es farà el dia 1 de cada mes.

El cobrament de les quotes trimestrals es farà els dies 1 d’octubre, 1 de gener i 1 d’abril.

El cobrament de la quota anual es farà el dia 1 d’octubre.

En general, el cobrament de les quotes es farà al començament del curs.

La no assistència a classe no eximeix del pagament de la quota, encara que l’absència sigui de llarga durada. L’escola es reserva el dret de considerar baixa i disposar de la seva plaça a tot alumne que no hagi abonat la corresponent quota un cop passada la data límit de pagament.

BAIXES: L’alumne que vulgui donar-se de baixa per qualsevol raó, ha de comunicar-ho amb un mínim de 15 dies d’antelació a

SECRETARIA, o enviar mail a salt@saltidomes.com amb assumpte: baixa, ja que, en cas contrari, es continuaran emetent els rebuts. En donar-se de baixa cal pagar el mes en curs. No es retornaran en cap cas les quotes ja pagades. Salt Idiomes tornarà, de qualsevol quota ja pagada, la part proporcional a les classes no fetes en el cas que, per qualsevol motiu, deixi de prestar els seus serveis.

CANVIS DE NIVELL: La Direcció de l’escola es reserva el dret de canviar de nivell un alumne per raons pedagògiques i si ho recomana el mestre i el Cap d’estudis.

ABSÈNCIES: En cas d’absències, sigui quina sigui la durada, preguem a l’alumne que n’informi per endavant a SECRETARIA.

ANUL·LACIÓ DE CLASSES: L’escola es reserva el dret a anul·lar dues classes durant l’any per causes de força major.

DISCIPLINA: L’escola podrà anul·lar la matrícula de qualsevol alumne que presenti problemes disciplinaris greus.

VACANCES: Durant l’any acadèmic (octubre-juny), l’escola tanca tots els dies festius,

dues setmanes per Nadal i una per Setmana Santa. L’any acadèmic acaba la segona

setmana de juny.

CLASSES: En el cas que per força major no es puguin realitzar les classes presencials, aquestes passaran a la modalitat online

 

DRET DE DESISTIMENT

Té vostè dret a desistir del present contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.

El termini de desistiment expirarà al cap de 14 dies naturals del dia que vostè hagi pagat la matrícula.

Fora d’aquest termini de catorze dies naturals, no s’acceptaran revocacions.

Per exercir el dret de desistiment, vostè haurà de notificar a l’adreça de correu electrònic salt@saltidomes.com la seva decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca adjuntant la següent informació: Nom i cognoms, motiu del dissentiment, data de la compra i import. Si té número de referència, pot també adjuntar-lo.

Per complir el termini de desistiment, només cal que la comunicació relativa a l’exercici de la seva banda d’aquest dret sigui tramesa abans que venci el termini corresponent.

 

CONSEQÜÈNCIES DEL DESISTIMENT

En cas de desistiment per part seva, li retornarem l’import de la matrícula.

Farem la devolució de l’import un cop tinguem el document del seu desistiment.

Salt idiomes es reserva el dret de rebutjar devolucions comunicades o enviades fora dels terminis fixats.

Salt idiomes es reserva el dret a no retornar l’import íntegre pagat si es considera que s’ha vulnerat algun dels acords per part de comprador.

 

SEGURETAT EN ELS PAGAMENTS AMB TARGETA

Salt idiomes garanteix la màxima seguretat i confidencialitat en les compres a la nostra pàgina web. D’una manera semblant a l’operació que realitzaria en un caixer automàtic, quan compra a Salt idiomes, les dades referents a la teva targeta de crèdit són encriptades utilitzant el protocol de seguretat SSL i transmeses directament a l’entitat financera corresponent, que és la que accepta o rebutja el pagament. D’aquesta manera, la informació transmesa per la xarxa gaudeix d’una total seguretat i Salt idiomes no reté en cap moment aquestes dades, amb la qual cosa, no pot ni visualitzar-les ni arxivar-les.

 

COMPROVACIÓ DE DADES PERSONALS

Salt idiomes es reserva el dret de contactar als seus clients i / o efectuar determinades comprovacions quan ho consideri oportú, amb la finalitat de garantir l’autenticitat de les dades personals facilitades.

 

PAGAMENT MITJANÇANT TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA

Salt idiomes es reserva el dret de, en determinades condicions, demanar als seus clients el pagament mitjançant transferència bancària.

 

CODI DE CONDUCTA

Les parts se sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de Terrassa.

 

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

Amb caràcter general, les relacions amb els nostres clients, que es derivin de la prestació dels serveis continguts en aquesta web, estan sotmeses a la legislació i la jurisdicció espanyola.

Els usuaris de la nostra web són conscients de tot l’exposat i ho accepten voluntàriament.

 

OBLIGACIONS DEL CLIENT

  • Llegir i acceptar les presents Condicions Generals abans de confirmar la comanda.
  • Respectar les Condicions Generals una vegada acceptat la comanda.
  • Pagar els preus pactats en el moment de realització de la comanda.

Este sitio web utiliza cookies para que tengas la mejor experiencia de usuario. Si continúas navegando estás dando tu consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pincha el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies

Acabem el curs junts

I des de casa​

Classes Online

d'anglès

united kingdom - Condicions Generals

per a nens, joves i adults

INTENSIUS D'ESTIU

Curs Presenciala les nostres escoles
Tu tries - Condicions Generals
Curs
Online
amb
professor

Anglès, Japonès, Alemany i Francès