683 650 423      93 785 4684    salt@saltidiomes.com           

683 650 423

      93 785 4684

salt@saltidiomes.com   

       

Salt Idiomes

Menú

Política de privacitat i tractament de dades

 

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 3/2018 del 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que, mitjançant l’emplenament del present formulari, les vostres dades personals quedaran incorporades i seran tractades en un fitxer automatitzat titularitat d’ESCOLA DE IDIOMAS SALT SL amb la finalitat de poder gestionar la vostra sol·licitud, així com per mantenir-vos informats de futures promocions, notícies i novetats relacionades amb el sector.

Aquest document té com a objecte protegir els seus drets i garantir el compliment per part d’aquest centre i els professionals que hi presten els seus serveis segons el que estableix la Llei Orgànica 3/2018 del 5 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets digitals.

ESCOLA DE IDIOMAS SALT SL es compromet sobre l’ús responsable i confidencial de les dades, garantint que es tractaran d’acord amb les exigències legals, respectant la confidencialitat de les dades a les quals pogués tenir accés i guardant en tot moment el secret professional sobre tota la informació recollida a què per qualsevol motiu hagi d’accedir. Les vostres dades tan sols seran posades en coneixement de tercers, persones físiques o jurídiques, quan aquest coneixement sigui estrictament necessari per prestar el servei que ens sol·licita o quan, per llei, així s’exigeixi.

En qualitat d’alumne/client dels serveis de l’ESCOLA DE IDIOMAS SALT SL amb CIF B-64108384, vostè(s) queda(n), informat(s) i presta (en) el ple consentiment explícit perquè puguem utilitzar les seves dades per a les activitats estrictament relacionades amb l’objecte social de la nostra entitat.

A efecte del que preveu la LLEI ORGÀNICA 3/2018 del 5 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets digitals, us informem que les dades recollides mitjançant aquest formulari seran incloses en un fitxer. El titular és l’ESCOLA DE IDIOMAS SALT SL. Us recordem que les vostres dades mai seran subministrades a tercers excepte en els casos en què existeixi una obligació legal. Podeu adreçar les vostres comunicacions i exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i retirada de consentiment de les vostres dades personals enviant-nos un escrit a la següent adreça: carrer Prat de la Riba 37 de Terrassa (08222) Barcelona o mitjançant el correu electrònic: lopd@saltidiomes.com, així com el dret de presentar una reclamació davant de l’autoritat de control a agpd.es.